The Advanced Medical Technology Association

AdvaMed

The Advanced Medical Technology Association ("AdvaMed") is een genootschap van fabrikanten van medische en tandheelkundige hulpmiddelen. Dit genootschap produceert de medische en tandheelkundige technologieën die de gezondheidszorg transformeren dankzij het sneller ontdekken van aandoeningen, minder invasieve procedures en effectievere behandelingen. AdvaMed-lidbedrijven weten dat, door zich aan hoge ethische normen en aan de wetgeving te houden, dit gedrag bepalend is voor het succes van vooraanstaande fabrikanten van tandheelkundige en medische technologieën zoals de firma KaVo Dental.

De AdvaMed Ethische Code verklaart en onderscheidt tussen terechte en onterechte activiteiten van professionals in de gezondheidszorg en van vertegenwoordigers van AdvaMed-lidbedrijven. AdvaMed-lidbedrijven erkennen het belang van ethische wisselwerking tussen professionals in de gezondheidszorg, en de Code stelt richtlijnen vast om te garanderen dat beslissingen met betrekking tot behandelingen uitsluitend gebaseerd zijn op het belang van de patiënt. KaVo Dental ondersteunt nadrukkelijk de boodschap en de geest van de AdvaMed Ethische Code.
KaVo Nederland B.V.
Basicweg 20
3821 BR AMERSFOORT
Nederland
Tel: +31 33 45 07 900
Fax: +31 33 45 07 915

www.kavo.nl